facebook

REGULAMIN SKLEPU

  1.    Informacje o firmie

1.1.         Sklep internetowy działający pod adresem www.e-fito.pl (dalej: Sklep), jest własnością: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kamil Dybkowski ul. Mieszka I 21/31 15-054 Białystok, (adres prowadzenia działalności ul. Ordonówny 1 lok 6 15-750 Białystok)
NIP 966-18-76-194 REGON 200433610 tel: 509242331, adres poczty elektronicznej: sklep@e-fito.pl, zwanym dalej: Sprzedawcą. Złożenie zamówienia oraz realizacja zamówień na towary, które oferowane są na stronie www.e-fito.pl realizowane są w oparciu o niniejszy regulamin, a także powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

1.2.         Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. Wymagania techniczne

2.1. Do poprawnego działania Sklepu wymagana jest obsługa "ciasteczek" (cookies) przez przeglądarkę internetową kupującego. Warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie jest posiadanie przez klienta własnego konta e-mail, a także kontaktowego numeru telefonicznego oraz dokonanie rejestracji w Sklepie.

3. Oferta sklepu internetowego

3.1. Wszystkie produkty, które oferuje Sklep są fabrycznie nowe, bez wad fizycznych i prawnych a także dopuszczone są do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie odpowiednich przepisów prawa i decyzji stosownych władz administracyjnych. Wszystkie produkty zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z przepisami prawa oraz są przechowywane w warunkach, które objęte są odpowiednimi przepisami.

3.2. Sklep zajmuje się obrotem detalicznym, nie prowadzi zaś obrotu hurtowego. Realizacja zamówień odbywa się także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3.3. Wszystkie użyte na stronie www.e-fito.pl nazwy produktów, marek a także znaki graficzne stanowią własność ich producentów.

3.4. Zamówione w Sklepie produkty dostarczane są zgodnie z informacją o sposobie i cenie wskazanych w zakładce „Dostawa” na stronie www.e-fito.pl.

3.5. Za zamówione w Sklepie produkty oraz przesyłkę zapłacić należy zgodnie z informacją podaną w zakładce „Płatności” na stronie www.e-fito.pl.

3.6. Zawartość strony www, czyli logo, grafika, a także układ strony, treści i zdjęcia produktów podlegają ochronie prawa polskiego. Sklep nie wyraża zgody na kopiowanie treści będących jej własnością bez pisemnego zezwolenia.

3.7. Opisy produktów, które znajdują się na stronie www.e-fito.pl służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacji produktu. Opisy produktów mają formę skróconą.

3.8. Do towaru, który jest objęty gwarancją dołączana jest karta gwarancyjna, zawierająca warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji oraz podająca adresy punktów serwisowych i inne ważne informacje dotyczące serwisu.

3.9. W przypadku wątpliwości lub problemów z korzystaniem z zakupionych w Sklepie produktów Kupujący może skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@e-fito.pl lub telefonicznie pod nr tel. 509242331 .

3.10. Ceny produktów podane na stronie www.e-fito.pl są wyrażone w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.

3.11. Ceny produktów na stronie www.e-fito.pl oraz oferowany asortyment mogą się różnić od oferty sklepu stacjonarnego.

3.12. Sklep zastrzega sobie prawo do organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. W czasie trwania promocji lub wyprzedaży ilość produktów dostępnych w promocyjnej cenie może być ograniczona.

3.13. Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności lub dostawy poprzez nie udostępnianie części z opcji dla wybranych produktów lub kategorii asortymentowych.

4. Przyjmowanie zamówień i ich realizacja

4.1. Cena produktu widoczna na stronie Sklepu internetowego www.e-fito.pl podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak kosztów przesyłki, które są wybierane przez klienta i wskazywane w trakcie składania zamówienia w panelu zamówienia.

4.2. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu, jest ceną wiążącą w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.3. Składanie zamówień na stronie internetowej Sklepu możliwe jest 24 godziny/dobę po przez wypełnienie formularza.

4.4. Zamówienie może zostać złożone również telefonicznie codziennie pod numerem telefonu (+48) 509242331 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora), bądź na wskazany na stronie Sklepu adres internetowy.

4.5. Warunkiem przyjęcia przez Sklep otrzymanego zamówienia do zrealizowania jest podanie przez Kupującego wszystkich informacji, jakie zawarte są w formularzu zamówienia, tj. imię i nazwisko Kupującego, adres Kupującego, adres do doręczeń (jeśli inny niż adres Kupującego), numer telefonu komórkowego, który umożliwi kontakt przy realizacji zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (e-mail). Sklep oświadcza, że w sprawie zamówienia skontaktuje się z Kupującym korzystając z poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

4.6. Wybór opcji "Potwierdzam zamówienie” jest jednoznaczne z zakończeniem zamówienia, a także wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane produkty i zapłaty za dostawę zgodnie z zamówieniem.

4.7. Dla konkretnego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.

4.8. Wraz z otrzymaniem przez Klienta drogą elektroniczną potwierdzenia złożenia zamówienia zostaje zawarta miedzy Sklepem a Klientem umowa zakupu przez Klienta od Sklepu towarów zawartych w potwierdzeniu. Umowa zawierana jest na czas określony do chwili odebrania zamówienia przez Kupującego.

4.9. Kupujący wybierając jako formę płatności przelew tradycyjny, powinien dokonać zapłaty za zamówione w Sklepie produkty oraz dostawę w terminie 7 (siedem) dni od dnia wysłania zamówienia, na rachunek Sklepu w PKO 60102013320000160212140796.

4.10. Przygotowanie zamówienia i wysyłka towarów następuje nie później niż w ciągu 5 dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od:

- zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym za zamówienie dokonane przelewem na rachunek bankowy Sklepu bądź za pośrednictwem szybkiego przelewu internetowego

- złożenia zamówienia – w przypadku wyboru opcji płatności gotówką za pobraniem.

4.11. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadku gdy:

- formularz teleadresowy nie został wypełniony poprawnie, a Sklep nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji danych,

- towar został wstrzymany lub wycofany z obrotu na terenie RP po złożeniu zamówienia

4.12. Jeżeli Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego (w przypadku niezgodności stanów magazynowych lub uszkodzenia towaru), niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego oraz zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego wpłatę za brakujący lub uszkodzony towar.

4.13. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu, tj. paragon fiskalny. Faktura VAT może być wystawiona na życzenie Kupującego wyrażone komentarzem do zamówienia. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest podanie przez Kupującego w formularzu zamówienia numeru NIP lub w przypadku osoby fizycznej podanie numeru PESEL. Jednocześnie kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

4.14. Paragon fiskalny oraz faktura VAT, wystawiane są zgodnie z rzeczywistą datą zakończenia realizacji zamówienia przez Sklep, a nie w dniu rozpoczęcia jego realizacji.

4.15. Przy okazji składania zamówienia Klienci mają możliwość utworzenia indywidualnego konta na stronie www. W celu utworzenia konta należy: wypełnić formularz w którym należy podać dane: adres e-mail i hasło oraz zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności. Następnie należy potwierdzić ten fakt zaznaczając pole ”Akceptuję regulamin i politykę prywatności”. Konto na stronie www Sklepu jest zakładane bezterminowo. Konto może być usunięte tylko i wyłącznie na wniosek Właściciela złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@e-fito.pl. Sklep usunie konto w ciągu 5 (pięciu) dni od otrzymania wniosku od Klienta.

4.16. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia kupujący otrzyma e-mailem automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienie. Historia zamówień znajduje się w zakładce – Twoje zamówienie w panelu klienta Sklepu.

5. Formy płatności i dostawa towarów

5.1 Sklep oferuje następujące formy płatności:

a) przedpłata na konto,

b) płatność przy odbiorze przesyłki,

c) za pomocą systemu tpay

d) Podmiotem świadczącym obsługę Płatności online drogą elektroniczną jest Krajowy Integrator Płatności S.A.

5.2. Przelew bankowy na konto firmy numer konta: PKO 60102013320000160212140796

5.3. Przelew bankowy zagraniczny na konto www.e-fito.pl: Kod SWIFT: BPKOPLPW, IBAN: PL60102013320000160212140796

5.4. Koszty dostawy są podane na stronie https://e-fito.pl/dostawa i zależą od wybranego sposobu przesyłki oraz sposobu zapłaty.

5.5. W przypadku zamówień pochodzących spoza granic Polski dostępną formą płatności jest przedpłata na konto bankowe Sklepu.

5.6. Kupujący uiszcza sumę za zamówione produkty i przesyłkę wybierając jeden z dostępnych sposobów: przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sklepu; szybkim przelewem internetowym lub „za pobraniem” tj. przy odbiorze przesyłki od Poczty Polskiej bądź kuriera.

5.7. Zamówiony przez Kupującego towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera, tzw. „paczki w Ruchu” lub przygotowuje do odbioru osobistego w Sklepie przy ul. Ordonówny 1 lok 6 w Białymstoku.

5.8. Towary wysyłane przez Sklep za pośrednictwem Poczty Polskiej mają status Pocztex48 (standardowy czas dostarczenia przesyłki na terenie Polski - do 3 dni).

5.9. Jeżeli zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone, a winę ponosi Kupujący (odmowa przyjęcia, błędny adres) to Sklep zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu wg aktualnego cennika.

5.10. Kupujący przed odbiorem przesyłki od dostawcy (Poczta Polska, kurier, paczka w ruchu) zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie podczas transportu nie uległo uszkodzeniu. Szczególnie należy zwrócić uwagę na stan opakowania i taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku gdy paczka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki oraz skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie aby poinformować o uszkodzonej przesyłce.

5.11. W razie nieodebrania przez Kupującego przesyłki z uwagi na jej uszkodzenie, Sklep ponownie wyśle Kupującemu zamówione towary w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania informacji od kupującego o uszkodzonej przesyłce.

5.12. W sytuacji zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem Poczta Polska, kurier, paczka w ruchu oraz uzyskaniu od Kupującego informacji o niedostarczeniu zamówionego towaru, Sklep zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty w terminie 3 (trzy) dni od dnia otrzymania informacji o niedostarczeniu towaru.

5.13. Towar dostarczany jest pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu zamówienia.

5.14. Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.

5.15. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania płatności przez Sklep lub od momentu złożenia zamówienia, w przypadku płatności za pobraniem. Czas dostawy produktu wynosi 3 dni robocze od dnia wysłania w przypadku dostarczania przesyłki przez Pocztę Polską oraz kuriera, a 5 dni robocze w przypadku dostarczenia przesyłki przez: paczka w ruchu. O wysłaniu produktu klient jest informowany poprzez wiadomość email na adres podany przy rejestracji.

5.16. Dostawy towarów za granicę są realizowane przez Pocztę Polską.

5.17. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki.

 

6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW
6.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy, oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Sklepu, Sklep zwróci konsumentowi całość otrzymanej od Konsumenta płatności. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6.2. Kupujący może zrezygnować z części lub całości produktów, które zamówił, wysyłając w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary „oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, na adres poczty elektronicznej sklep@e-fito.pl lub pisemnie na adres Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kamil Dybkowski ul. Ordonówny 1 lok 6 15-750 Białystok.

6.3. Zwrot towarów przez Kupującego powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Aby zachować termin należy odesłać lub dostarczyć zwracane rzeczy przed jego upływem.

6.4. Zwrócone towary Sklep przyjmuje pod warunkiem ich odesłania przez Kupującego w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez żadnych oznak świadczących o korzystaniu z nich. Kupujący ponosi odpowiedzialność za pomniejszenie wartości towarów będących wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania produktu.

6.5. Kupujący przesyła towary wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny, faktura), kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielona jest gwarancja) a także z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

6.6. Kupujący pokrywa bezpośrednie koszty związane ze zwrotem produktów do Sklepu.

6.7. Każde zwracane towary należy opatrzeć informacją „Zwrot towaru”. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kamil Dybkowski ul. Ordonówny 1 lok 6 15-750 Białystok.

6.8. Sklep zwraca Kupującemu dokonane przez niego wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego, po otrzymaniu przesyłki zawierającej zwracane towary, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności aż do chwili otrzymania odsyłanych produktów do Sklepu lub dostarczenia przez kupującego dowodu ich wysłania do Sklepu.

6.9. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie ze praktykami stosowanymi przez Sklep (karton + wypełnienie). Prosimy o nieodsyłanie zwracanych towarów w kopertach lub kopertach bąbelkowych.

6.10. Zgodnie z art. 38 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w których:

- przedmiotem umowy są produkty posiadające krótki termin ważności, jeśli Sklep informował o tym klienta przy składaniu zamówienia

- przedmiotem umowy są rzeczy, które dopiero po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, a także których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

 

7. Postępowanie reklamacyjne

7.1. Każdy nasz klient ma prawo do reklamacjiw terminie 7 dni od dnia otrzymania przesyłki.

7.2. Warunki przyjęcia reklamacji:

- reklamowane produkty można zwrócić tylko i wyłącznie po uprzednim skontaktowaniu się z nami.

- do zwracanego produktu należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę)

- nie przyjmujemy wysyłanych do nas paczek za pobraniem.

7.3. Sklep zobowiązany jest dostarczyć lub wydać Kupującemu produkty pozbawione wad, poza przecenionym towarem niepełnowartościowym, który klient zamówił z pełną świadomością. W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący powinien zgłosić reklamację do Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@e-fito.pl lub pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kamil Dybkowski ul. Ordonówny 1 lok 6 15-750 Białystok.

7.4. Reklamacje dotyczące brakujących towarów lub ich uszkodzeń należy zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.

7.5. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy zachować wszelkie reklamowane produkty a także zatrzymanie kartonu, w którym zostało dostarczone reklamowane zamówienie.

7.6. W przypadku otrzymania wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem towaru Kupujący powinien bezzwłocznie poinformować o tym fakcie Sklep, który niezwłocznie wymieni Klientowi towar wadliwy na wolny od wad lub tą wadę usunie. Jeżeli Sklep nie wymieni towaru wadliwego albo nie usunie wady, Kupujący może w takim wypadku także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy. Kupujący, który jest jednocześnie konsumentem, może zamiast zaproponowanego usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że sprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wyznaczony przez Kupującego nie jest możliwe lub wprowadziłoby nadmierne koszty w porównaniu ze sposobem sugerowanym przez Sklep.

7.7. Kupujący, po upłynięciu ustawowego terminu przysługującego mu na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny, nie może odstąpić od umowy, w przypadku gdy wada zakupionych towarów jest nieistotna i nie wpływa na możliwość właściwego używania produktów.

7.8. Jeżeli otrzymane produkty posiadają wady, Kupujący może także zażądać wymiany na towary wolne od wad albo usunięcia wady. Jeżeli żądanie Kupującego jest uzasadnione, Sklep wymieni produkty wadliwe na wolne od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie i bez zbytecznych niedogodności dla Kupującego. Sklep może odmówić rekompensaty żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wskazany przez Kupującego nie jest możliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową generowałoby zbyt duże koszty. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sklep może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty rekompensaty przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

7.9. Reklamowane rzeczy należy dostarczyć do Sklepu z wypełnionym „Protokołem Reklamacji”, czyli Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Na przesyłce należy zamieścić informację: „Reklamacja towaru” i przesłać na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kamil Dybkowski ul. Ordonówny 1 lok 6 15-750 Białystok.

7.10. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie z praktyką stosowaną przez Sklep (karton + wypełnienie).

7.11. Sklep ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Kupującego w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, w przeciwnym wypadku uważa się, że żądanie uznano za zasadne i odda Kupującemu kwotę żądania, przelewem na rachunek bankowy w terminie 3 dni roboczych.

7.12. Reklamowane produkty, odsyłane przez Kupującego w celu usunięcia wady(naprawy), Sklep bezzwłocznie po ich otrzymaniu odsyła do właściwego punktu serwisowego.

7.13. W przypadku uznania reklamacji za bezzasadną lub ustalenie uszkodzenia towaru z winy Kupującego, Sklep nie zwraca Kupującemu uiszczonej opłaty za towar.

 

8. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

8.1 Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,

c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

9. Postanowienia końcowe

9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

9.2. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

9.3 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.4 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

9.5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.6 Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający konto klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

 

10.  OCHRONA DANYCH

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kamil Dybkowski gwarantuje ochronę danych osobowych przekazywanych przez Kupującego i wykorzystanie ich tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia z zachowaniem bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 53/2004 poz.533 ze zm.). Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kamil Dybkowski zapewnia możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych  danych osobowych.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kamil Dybkowski

ul. Ordonówny 1 lok 6 15-750 Białystok
tel: 509242331, e-mail: sklep@e-fito.pl

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Nazwa produktu

Ilość

 

 

 

 

 

 

 

Data zamówienia:………………………

Data odbioru zamówienia:………………….

Imię i nazwisko Klienta:………………………

Adres Klienta:………………………………

Proszę dokonać zwrotu na niniejszy numer rachunku bankowego / w następujący sposób (*) ……………………………………………………………………….

 

 

………………………………………

Miejscowość, data, podpis Klienta

 

 

(*) niepotrzebne skreślić